Danone podporilo svetovú konferenciu Food and Function ´09

V dňoch 8-12.júna 2009 sa v Žiline uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia o nutraceutikách a funkčných potravinách, ktorej sa zúčastnilo vyše 80 krajín sveta. Program konferencie bol zameraný na najnovšie pokroky vo výskume nutraceutík a funkčných potravín a ich súčasnej a budúcej úlohe pri starostlivosti o zdravie a prevencii chorôb. Konferencia sa zameriavala na vedecky podložené účinky funkčných potravín. Azda najznámejšími funkčnými potravinami sú probiotické výrobky spoločnosti Danone, ktorých účinky boli overené štúdiami a na konferencii ich prezentovali odborníci, ako napríklad prezident konferencie Arthur Ouwehand (Danisco, Fínsko), Dr. Ariane Van De Moer (Danone Research, Holandsko), prof. Juergen Schrezenmeir (Clinical Research Center Kiel, Nemecko) či prof. Ian Rowland (University of Reading, V.Británia).

Viac na www.foodandfunction.com/sk/sponsorship.
 

.........................................................................................................................................................

Danone hlavným partnerom Medzinárodnej probiotickej konferencie

V dňoch 4-7.júna sa na Slovensku uskutočnil 3.ročník Medzinárodnej probiotickej konferencie s účasťou vedcov venujúcich sa výskumu probiotík z celého sveta. Spoločnosť Danone bola hlavným partnerom konferencie a v rámci vedeckého sympózia odprezentovala výsledky svojich nových štúdií s probiotickým výrobkom Actimel. Čestným hosťom bol doktor Roy Fuller, ktorý v roku 1989 definoval probiotiká.

Viac na www.probiotic.sk.

.........................................................................................................................................................

Spolupráca Svetovej gastroenterologickej organizácie a Danone

Spoločnost DANONE a WGO vytvorili partnerstvo, ktoré začalo v roku 2008 a bude trvat tri roky. Cielom partnerstva je zvyšovat medzi zdravotníkmi a verejnostou povedomie o dôležitosti udržania zdravého trávenia. Dalším cielom je vypracovat vedecké podklady o dôsledkoch nesprávnej výživy na tráviace ochorenia a vytvorit vzdelávacie programy pre pracovníkov zdravotnej starostlivosti. Za Svetový den zdravého trávenia sa považuje 29.máj.

Viac na www.worldgastroenterology.org a www.bolestbrucha.sk .

Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 1.06.- 30.06.2019 !!
Aktuálny cenník platný
od 1.06.- 30.06.2019
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0623697