Prihláška do DŠML 2023/2024

Školy a jedálne, ktoré majú záujem zúčastniť sa projektu DŠML, musia vyplniť prihlášku s údajmi o škole (jedálni) a spolu s kópiou zriaďovacej listiny školy zaslať na adresu spoločností INMEDIA a MABONEX:

Školská mliečna liga

Kontakt:
INMEDIA spol. s r.o.
Nám. SNP 11
960 01 Zvolen

Martina Hanusová
Mobil: +421 918 660 204 od 7.00 – 15.30 hod.
Tel.: 045/ 536 3008
Fax: 045/ 532 6976

Email: hanusova@inmediazv.sk


Danone

Kontakt:
Lucia Kružliaková Mobil: +421 907 985 007
Email: lucia.kruzliakova@danone.com

Prihlášku do DŠML 2023/2024 si môžete stiahnuť, alebo o ňu požiadať na mailovej adrese lucia.kruzliakova@danone.com.

V priebehu niekoľkých dní obdržíte od spoločností INMEDIA (príp. MABONEX) zmluvu o spolupráci a bude vám priradené odberateľské číslo, na základe ktorého si môžete začať objednávať výrobky Mliečnej ligy. Bez zmluvy a odberateľského čísla nie je možné objednať si tovar.

Spoločnosti Inmedia a Mabonex budú zastrešovať aj 21. ročník Danone školskej mliečnej ligy a sú aj naďalej výhradnými partnermi pre distribúciu výrobkov spoločnosti Danone pre všetky školy a jedálne. Aj v školskom roku 2023/2024 sa na nich budete môcť obracať so všetkými otázkami týkajúcimi sa DŠML.
Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 27. 05. 2024 - 31. 7. 2024 !!
Aktuálny cenník platný
od 27. 05. 2024 - 31. 7. 2024
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0959177