Zariadenia, ktoré získali 500 bonusových bodov navyše

Na konci šk. roka 2021/2022 sme žrebovali školu, škôlku a školskú jedáleň, ktoré získavajú 500 bonusových bodov navyše ako odmenu za účasť v 19. ročníku DŠML:

  • Materská škola, Oslobodenia 941 - Vyšný Breh, Trstená
  • Gymnázium - Školská jedáleň, 1.mája 8, Malacky
  • Základná škola s materskou školou s VJM, Hlavná 4, Tomášikovo /GA-DS/

Bonusové body budú pripočítané k bodom, ktoré zariadenia nazbierali v školskom roku 2021/2022.

Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 27. 05. 2024 - 31. 7. 2024 !!
Aktuálny cenník platný
od 27. 05. 2024 - 31. 7. 2024
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0959170